Кучурген айдын 11 чи кунинде, Бичикту-Боом jурттын амыраар байзынында, кинсалгыш керегинде jанынан иштеп турган аргаачынын Басаргина С. М. баштанкайыла, jакшынак курее — куучын откурилди. Туружаачылар башка-башка аймактардан, jурт jaткан деремнелерден амадап келгендер. Онойдо ок, ус колду Тельденова М. В. кинсалгышты кееркедеринин эп-аргаларыла улешти.

От admin